Coronavirus

Aangepaste dienstverlening Mensenwerk Hogeland

Het kabinet heeft in de persconferentie van 14 december 2020 een vergaande lockdown afgekondigd tot en met 19 januari 2021. Dit om de impact van het coronavirus onder controle te krijgen. Mensenwerk Hogeland volgt deze richtlijnen. Uit voorzorg vervallen tijdelijk alle groepsactiviteiten van Mensenwerk Hogeland, met uitzondering van de weerbaarheidstrainingen voor de jeugd. Uiteraard kun je ons wel telefonisch bereiken via (0595) 745 090.

Spreekuren Mensenwerk Hogeland
In verband met corona zijn er op dit moment geen spreekuren. Uiteraard zijn wij wel telefonisch bereikbaar via (0595) 745 090. Zodra de spreekuren opgestart worden, melden wij dit op onze website. Sociaal werk is aangemerkt als cruciaal beroep. Mocht uw situatie vragen om een bezoek bij u thuis, dan is dit uiteraard mogelijk, met in achtneming van alle coronarichtlijnen.

Kwetsbare mensen

Onze zorg gaat nu vooral uit naar de kwetsbaren. Ken je iemand die hulp of een luisterend oor nodig heeft? Vraag die persoon of je zijn/haar gegevens aan ons door mag geven, dan nemen wij telefonisch contact op met deze kwetsbaren om te kijken hoe we ze kunnen helpen.

Wat kun je zelf doen?Vragen en antwoorden staan op de websites van de overheid en het RIVM
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Europa  

Overige vragen?
Bij overige vragen neem je contact op met het team Infectieziekten van de GGD bij jou in de buurt.
GGD Groningen via 050 - 367 40 00