Volgende week woensdag - 15:45 tot 20 november 2019 - 17:15

Tim en Flapoor training (voor kinderen van 6-8 jaar)

Info:

In onze sociale vaardigheidstrainingen ‘Tim en Flapoor’ leert uw kind op een speelse manier om te gaan met anderen.

Informatie over de training

We werken in kleine groepjes van maximaal 8 kinderen. Zo leren ze bijvoorbeeld om contact te leggen met onbekende kinderen, hoe ze kunnen vragen of ze mee kunnen doen en hoe ze kunnen reageren op pesten en plagen. Ook werken we met het ontvangen en geven van complimenten en een positief zelfbeeld. We hebben daarbij veel aandacht voor stemgebruik, houding en uitstraling.

Door het volgen van een sociale vaardigheidstraining leert uw kind makkelijker met anderen omgaan en kan het zich lekkerder in zijn vel gaan voelen. Daarnaast is het ook gewoon gezellig om bij elkaar te zijn. Er wordt voor gezorgd dat uw kind zich zo snel en zo veel mogelijk op zijn gemak voelt in de groep.

Thema’s die aan bod komen:

* Contact leggen met andere kinderen

* Mag ik meedoen? Ik mag niet meedoen!

* Omgaan met plagen en pesten * Nee zeggen / sorry zeggen

Voordat de training begint, houden we een kennismakingsgesprek met u en uw kind. Ook wordt u uitgenodigd voor een ouderavond en is er na afloop een evaluatiegesprek met de ouders.

Hoe lang duurt de training?

De training heeft 8 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Waar en wanneer?

De trainingen worden meerdere keren per jaar gegeven, op verschillende locaties in de gemeente Het Hogeland. De kosten voor de training zijn € 15,00

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Kimberley van Oossanen, Buurtwerker bij Mensenwerk Hogeland k.vanoossanen@mensenwerkhogeland.nl of 06-30718512

De volgende data zijn gepland:

Woensdag 25 september 15.45-17.15

Woensdag 2 oktober 15.45-17.15

Woensdag 9 oktober 15.45-17.15

Woensdag 16 oktober 15.45-17.15

Woensdag 30 oktober 15.45-17.15

Woensdag 6 november 15.45-17.15

Woensdag 13 november 15.45-17.15

Woensdag 20 november 15.45-17.15