Terug naar Nieuws

Nieuwsbrief Mantelzorg Groningen, voorjaar 2019

Gepubliceerd op:

 https://us10.campaign-archive.com/?e=&u=cb927fdc36d0e2c1e5fd73a32&id=29d6e0ff76

12-06-2019

Hogeland’s got talent!

Dat er talent te vinden is op het Hogeland, staat als een paal boven water! Dansschool Randoe, muziekschool Hunsingo en Mensenwerk Hogeland, zijn de initiatiefnemers bij de speurtocht naar verborgen talent in dit mooie stukje Nederland.
Lees meer