Terug naar Nieuws

Tevredenheid onder mantelzorgers over het Steunpunt Mantelzorgers Hogeland

Gepubliceerd op:

In opdracht van de gemeente Het Hogeland, voorheen de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond, biedt het Steunpunt Mantelzorg Hogeland ondersteuning aan mantelzorgers opdat zij hun zorgtaken voor een naaste zo prettig en lang mogelijk vol kunnen houden. Voor het Steunpunt Mantelzorg Hogeland is het belangrijk om te weten hoe mantelzorgers de diensten van het Steunpunt ervaren. 

Om hier een beter beeld van te krijgen is een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder de bij het Steunpunt geregistreerde mantelzorgers. Met de resultaten van dit onderzoek kan het Steunpunt haar dienstverlening optimaliseren en verantwoorden.

De conclusies van het onderzoek zijn:

 • De meeste respondenten komen in contact met het Steunpunt Mantelzorg via een andere organisatie, via bekenden of via de krant;
 • 86% van de ontvangers van de Mantelzorgkrant Hogeland waardeerde deze ‘goed’ tot ‘zeer goed’.
 • Mantelzorgers maken bij het Steunpunt het meest gebruik van ondersteuning bij het regelen van zorg, het regelen van praktische hulp en mantelzorg en wonen;
 • De mantelzorgers die deelnemen aan door het Steunpunt georganiseerde bijeenkomsten of trainingen en waarderen dit ‘goed’ tot ‘zeer goed’;
 • De blijk van waardering in de vorm van een cadeaubon wordt door de meeste mantelzorgers ‘goed’ tot ’zeer goed’ gewaardeerd;
 • De mantelzorgers die hebben deelgenomen aan de Dag van de Mantelzorg vonden dit bijna allemaal ‘goed’ tot ‘zeer goed’ (96%).
 • De meeste ondervraagde mantelzorgers hebben geen behoefte aan respijtzorg. Wanneer er wel behoefte aan respijtzorg is, maar er geen gebruik van gemaakt wordt, is hiervoor de voornaamste reden dat de verzorgde dit niet wil;
 • De meeste mantelzorgers zien de respijtzorg het liefst thuis door professionals georganiseerd;
 • Mantelzorgers zien de respijtzorg het liefst een dag(-deel) per maand of voor een langere periode achtereen;
 • De meeste mantelzorgers (die aangegeven hebben behoefte te hebben aan respijtzorg) geven aan geen deel te hebben genomen aan een van de Thuiskamers of hier niet bekend mee te zijn;
 • 35% van de ondervraagde mantelzorgers geeft aan dat het Steunpunt bijdraagt aan het verlichten en langer volhouden van de mantelzorgtaken. Bijna de helft geeft aan dit niet te weten. 16% vindt dat het Steunpunt niet bijdraagt;
 • In de opmerkingen en aanvullingen geven dertien respondenten het Steunpunt Mantelzorg een compliment, bijvoorbeeld omdat ze blij zijn met de geboden steun. Vier respondenten geven aan dat de activiteiten te ver weg worden georganiseerd.

Aan de hand van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het zinvol is om de extra inzet op mantelzorg (die niet in de basisvoorziening zit, zoals de waardering, de trainingen, de activiteiten en de kleinschalige respijtzorg) voort te zetten.

Het complete verslag van het onderzoek is in PDF formaat te downloaden via de knop hiernaast.

Bekijk ook

18-10-2021

Valpreventie Winsum, een cursus voor 65+ers

 Vallen is vaak niet het gevolg van gevaarlijke toeren uithalen. De meeste ongelukken bij 65-plussers gebeuren in de thuissituatie. 
Lees meer
 
30-09-2021

Gemeente Het Hogeland waardeert mantelzorgers

Mantelzorgers in de gemeente Het Hogeland zijn gewend om rondom de dag van de Mantelzorg deel te kunnen nemen aan diverse activiteiten. In verband met de onzekerheden vanwege corona, is Mensenwerk Hogeland bezig om een alternatief te vinden. Hierover later meer. Mantelzorgers in onze gemeente kunne…
Lees meer
 
27-09-2021

Blijf Psychisch Fitter, verbeter je mentale conditie

Maak je je wel eens zorgen? Heb je last van stress? Wil je meer grip op je eigen leven? Wil je je weer fitter voelen? Dan is dit iets voor jou!
Lees meer