Terug naar Nieuws

Tevredenheid onder mantelzorgers over het Steunpunt Mantelzorgers Hogeland

Gepubliceerd op:

In opdracht van de gemeente Het Hogeland, voorheen de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond, biedt het Steunpunt Mantelzorg Hogeland ondersteuning aan mantelzorgers opdat zij hun zorgtaken voor een naaste zo prettig en lang mogelijk vol kunnen houden. Voor het Steunpunt Mantelzorg Hogeland is het belangrijk om te weten hoe mantelzorgers de diensten van het Steunpunt ervaren. 

Om hier een beter beeld van te krijgen is een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder de bij het Steunpunt geregistreerde mantelzorgers. Met de resultaten van dit onderzoek kan het Steunpunt haar dienstverlening optimaliseren en verantwoorden.

De conclusies van het onderzoek zijn:

 • De meeste respondenten komen in contact met het Steunpunt Mantelzorg via een andere organisatie, via bekenden of via de krant;
 • 86% van de ontvangers van de Mantelzorgkrant Hogeland waardeerde deze ‘goed’ tot ‘zeer goed’.
 • Mantelzorgers maken bij het Steunpunt het meest gebruik van ondersteuning bij het regelen van zorg, het regelen van praktische hulp en mantelzorg en wonen;
 • De mantelzorgers die deelnemen aan door het Steunpunt georganiseerde bijeenkomsten of trainingen en waarderen dit ‘goed’ tot ‘zeer goed’;
 • De blijk van waardering in de vorm van een cadeaubon wordt door de meeste mantelzorgers ‘goed’ tot ’zeer goed’ gewaardeerd;
 • De mantelzorgers die hebben deelgenomen aan de Dag van de Mantelzorg vonden dit bijna allemaal ‘goed’ tot ‘zeer goed’ (96%).
 • De meeste ondervraagde mantelzorgers hebben geen behoefte aan respijtzorg. Wanneer er wel behoefte aan respijtzorg is, maar er geen gebruik van gemaakt wordt, is hiervoor de voornaamste reden dat de verzorgde dit niet wil;
 • De meeste mantelzorgers zien de respijtzorg het liefst thuis door professionals georganiseerd;
 • Mantelzorgers zien de respijtzorg het liefst een dag(-deel) per maand of voor een langere periode achtereen;
 • De meeste mantelzorgers (die aangegeven hebben behoefte te hebben aan respijtzorg) geven aan geen deel te hebben genomen aan een van de Thuiskamers of hier niet bekend mee te zijn;
 • 35% van de ondervraagde mantelzorgers geeft aan dat het Steunpunt bijdraagt aan het verlichten en langer volhouden van de mantelzorgtaken. Bijna de helft geeft aan dit niet te weten. 16% vindt dat het Steunpunt niet bijdraagt;
 • In de opmerkingen en aanvullingen geven dertien respondenten het Steunpunt Mantelzorg een compliment, bijvoorbeeld omdat ze blij zijn met de geboden steun. Vier respondenten geven aan dat de activiteiten te ver weg worden georganiseerd.

Aan de hand van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het zinvol is om de extra inzet op mantelzorg (die niet in de basisvoorziening zit, zoals de waardering, de trainingen, de activiteiten en de kleinschalige respijtzorg) voort te zetten.

Het complete verslag van het onderzoek is in PDF formaat te downloaden via de knop hiernaast.

Bekijk ook

30-09-2019

LHBTI Gekozen familie aan uitbreiding toe

Stel je voor: je bent lhbti-er en je hebt geen broers of zussen, geen kinderen of om een of andere reden weinig contact met je familie. Denk je dan ook wel eens, hoe zou het straks gaan als ik ouder word? Met wie kan ik dan leuke dingen doen, over vroeger praten? Wie brengt mij even naar de dokter? …
Lees meer
 
19-09-2019

Gezondheidsdag in Winsum

Donderdag 26 september is er in De Blauwe Schuit, Warfstraat 1, 9951 BS in Winsum van alles te doen op het gebied van gezondheid.
Lees meer
 
04-09-2019

Hogeland's got talent; een talentenjacht voor mensen van 0-100 jaar.

Kun je turnen, dansen, zingen, rappen, goochelen, dichten, een instrument bespelen of heb je een ander talent dat uit te voeren is op een podium? En woon/werk of ga je naar school in gemeente het Hogeland? Geef je dan snel op voor de audities!
Lees meer