Maatschappelijk werk

Iedereen heeft weleens een probleem. Bijvoorbeeld op het werk, met familie of door iets wat is gebeurd. Lukt het niet om het probleem op te lossen? Zoek dan een maatschappelijk werker bij u in de buurt. Een maatschappelijk werker wordt ook wel sociaal werker genoemd.

Wat doet een maatschappelijk werker?

Een maatschappelijk werker - of sociaal werker - zoekt samen met u naar de oorzaak van uw probleem. En naar een goede oplossing. Soms schakelt de maatschappelijk werker ook uw gemeente in. Of ouderenzorg, de GGD, de politie of een onderwijsinstelling. Hulp van maatschappelijk werk is gratis.

Schoolmaatschappelijk werk

Wat is Schoolmaatschappelijk Werk?

Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige vorm van hulpverlening die er is voor de leerling, de ouders/verzorgers en de school. Bij een schoolmaatschappelijk werker kun je vragen stellen en jouw zorgen delen. Dit kunnen vragen zijn die gaan over pesten, schooluitval, opvallend gedrag bij een leerling, faalangst, opvoeding of problemen in het gezin. Leerlingen die het moeilijk hebben op school, thuis of andere persoonlijke problemen willen bespreken kunnen hiervoor ook terecht bij de schoolmaatschappelijk werker.

De schoolmaatschappelijk werkers van Mensenwerk Hogeland zijn te vinden op de vestigingen van Het Hogeland College in Warffum, Winsum en Uithuizen en op Terra Winsum, locatie Hamrik.

Welke problematiek?

Scholen worden steeds meer geconfronteerd met gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij leerlingen en (opvoedings)problemen in het gezin. Schoolmaatschappelijk werk kan worden ingezet als het onderwijs geen passende hulp (meer) kan bieden aan jeugdigen en/of op verzoek van hun ouders.

Voorbeelden van problemen waarbij een leerling aangemeld kan worden bij schoolmaatschappelijk werk zijn: angsten, somberheid, een laag zelfbeeld of problemen in de relatie met de ouders, andere leerlingen of docenten. Deze problemen hebben een negatieve invloed op het welbevinden van een leerling en staat een goede school prestatie in de weg. Een leerling die niet goed in zijn vel zit, heeft meer moeite om goed te kunnen leren. De ondersteuning van een schoolmaatschappelijk werker kan hier verandering in brengen.

Aanmelden

Wilt u een leerling aanmelden voor schoolmaatschappelijk werk? Dit kan via school(de mentor/coach/zorgcoördinator). Ook kunt u uw kind rechtstreeks aanmelden bij de schoolmaatschappelijk werker.

Ook kan een leerling worden aangemeld via het sociaal team jeugd, de huisartsen (via Zorgdomein) en de ondersteuners Jeugd en Gezin.

Privacy

Schoolmaatschappelijk werkers hebben een geheimhoudingsplicht, de gesprekken zijn dus vertrouwelijk. Dit betekent dat je als ouder/verzorger, indien gewenst, een globale terugkoppeling krijgt van wat er besproken is, maar niet alle details.

 

De gesprekken met de leerling vinden voornamelijk plaats op school, onder schooltijd. Soms wordt een gesprek gepland voor of na schooltijd eventueel met de aanwezigheid van de gezaghebbende ouders/verzorgers .

 

Sociaal Raadsliedenwerk

De Sociaal Raadsvrouw geeft informatie, advies en concrete hulp bij vragen en problemen op het gebied van onder andere financiën, uitkeringen, belastingen, huisvesting, werk, familierecht, consumentenzaken en armoedebestrijding.

Contact

Stel een vraag

Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!