Terug naar Nieuws

17 maart: Alzheimer Café Winsum e.o. “Dagbesteding voor mensen met dementie”

Gepubliceerd op:

Deze avond staat in het teken van dagbesteding voor mensen met een vorm van dementie. Voor iemand met dementie wordt het steeds moeilijker om activiteiten te beginnen, er aan deel te nemen en deze af te maken. Door samen activiteiten uit te zoeken die passen bij wat iemand kan en wil doen, kan het leven meer kleur krijgen.

Te gast is Monique Zweep, medewerkster van Boomgaard, een afdeling voor dagbesteding van De Hoven. Zij komt vertellen over de activiteiten waaraan mensen met dementie op Boomgaard kunnen deelnemen.

Hoewel we het liefst willen dat iedereen vrijblijvend binnen kan lopen en aan kan schuiven, is het deze keer nog nodig dat we dat anders doen. Omdat we vanuit de locatie nog aan een maximaal aantal mensen gebonden zijn, is het nodig dat u zich als bezoeker aanmeldt. Dat kan op de volgende manieren:

 

Bij aanmelding graag aangeven met hoeveel personen u wilt komen, en een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent als de bijeenkomst onverhoopt toch geannuleerd moet worden.

 

De tafels en stoelen zijn zo neergezet dat de fysieke onderlinge afstand voldoende is. We begeleiden u naar een geschikte plaats. Een mondmasker is niet verplicht maar mag natuurlijk wel gedragen worden. We houden onderling zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.

Bij gezondheidsklachten die passen bij Covid-19 blijft u natuurlijk thuis. Het is prettig wanneer u zich dan even afmeldt

 

We kijken er naar uit om weer samen te kunnen zijn.

 

Donderdag 17 maart bent u vanaf 19.00 uur van harte welkom in het Alzheimer Café Winsum e.o. in zorgcentrum Winkheem, Borgweg 48 in Winsum. Het programma begint om 19.30 uur en rond 21.00 uur wordt de avond informeel afgesloten. De toegang is als altijd gratis.

 

Wilt u meer informatie over de activiteiten van het Alzheimer Café Winsum e.o. en de andere Café’s in de provincie, dan kunt u een kijkje nemen op de website www.alzheimer-nederland.nl/regios/groningen.

 

Namens de werkgroep Alzheimer Café Winsum e.o.

Erik de Jong

E-mail: alzheimercafe.winsum@alzheimervrijwilligers.nl

14-07-2022

Zorg en Ondersteuning krant Het Hogeland

De krant Sociaal Domein Het Hogeland is weer uitgekomen. Mensenwerk Hogeland heeft hier ook aan haar bijdrage aan geleverd. De krant is huis-aan-huis (op Nee- Nee stickers na) verspreid in de gemeente Het Hogeland.
Lees meer