ANBI-status

Stichting Mensenwerk Hogeland, onderdeel van Tintengroep, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Mensenwerk Hogeland, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/fiscaal nummer 

858276811

Contactgegevens  

Klik hier voor onze contactggevens.

Doelstelling     

De stichting heeft ten doel:

  1. Het realiseren en uitvoeren van een laagdrempelig, hoogwaardig en duurzaam sociaal netwerk voor inwoners van gemeente Het Hogeland die ondersteuning nodig hebben bij zelfredzaamheid en participatie.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur           

  • Directeur-Bestuurder: Dhr. J. Brongers
  • In het directiestatuut zijn de regels vastgelegd over hoe de organisatie wordt bestuurd

Management

  • Manager: Marcel van Leeuwen 

Beloningsbeleid

Binnen onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en  competenties welke wij aan onze medewerkers  stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.

Beleidsplan

JaarverslagFinanciële verantwoording 

 

 

Stel een vraag

Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!